Clubmatch Zuid-Limburg 2018Een uniek samenwerkingsverband van 3 kynologische verenigingen in Zuid-Limburg.


Ook weer in 2018.
Drie Zuid-Limburgse kynologenclubs slaan weer de handen in elkaar en organiseren samen, net als in 2015 en 2016 een clubmatch en wel op zondag 13 mei 2018 in Limbricht.
Op die dag worden honden met stamboom door officiële keurmeesters van de Raad van Beheer beoordeeld op hun schoonheid.
Drie kynologische verenigingen, KC Limburg, KC Geleen en de Kynologenvereniging Valkenburg (KVVO) die een groot deel van Zuid-Limburg tot hun werkgebied rekenen hopen daarmee een groot aantal deelnemers aan te trekken.
Vooral ook degenen die niet eerder deelnamen aan een clubmatch, willen we graag die dag met hun hond verwelkomen.
De clubmatch vindt dit jaar plaats op het terrein van de KC Geleen en dat ligt centraal in Zuid-Limburg. Zie ook de locatiepagina.


Ook eigenaren van een rasloze hond zijn die dag van harte welkom en kunnen hun hond laten keuren door een keurmeester en ontvangen tevens een keuringsrapport.
Inschrijven hiervoor kan alleen op de dag zelf geschieden tegen een tarief van € 5,- Alle keuringen tijdens deze clubmatch worden verricht door Limburgse keurmeesters.
Wij zijn zeer verheugd met de toezeggingen van de volgende keurmeesters: John Wauben, Wil Hochstenbach, Paul Sanders en Carla Dusseldorp
Voor meer informatie zie: Keurmeesters.
Uiteraard zal een prachtige prijzentafel die dag niet ontbreken.
Inschrijven van rashonden dient tijdig te gebeuren via de module op deze website.
De deelnamekosten variëren per klasse.
Voor meer informatie zie: Inschrijven.
De algemene keuringen starten om 9.30 uur en de erekeuringen circa 14.00 uur.

Overige media

U vindt ons ook op

© powered by sikora-consultancy